סדנא דארעא חד הוא – עולם התורה בכל תפוצות ישראל מתלכד בסדר לימוד מיוחד יוזמת ארגון 'אורייתא', המעודד בני תורה ללמוד, לשנן ולזכור, את לימוד התלמוד בבלי מתוך ידיעה מקיפה ויסודית, בהנאה וסיפוק.

בעידודם של מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א, סדר הלימוד מתבסס על לימוד
'עמוד יומי' בימים א-ה, ובימי שישי ושבת חזרה שבועית ופעם בחודש חזרה על כל 10 דפים, שבסיומן מבחן סיכום, ומתן שכרה בצידה בהגרלה חודשית בין כל הנבחנים.

ככה לומדים אורייתא...

למה אתה רוצה להרשם?